Naše požadavky na výjezd

 

Prostor pro postavení výjezdní scény

Máme vlastní výjezdní scénu s kterou jsme schopni sehrát hru v jakémkoli sále, do kterého jsme pozváni. Pro zvýšení kvality představení je vhodné, můžeme-li scénu postavit na pódiu. Sedící divák má pak loutky v úrovni očí.

Pro postavení scény jsou potřeba následující parametry: 

Výška: 2,5 m; Šířka: 5,5 m; Hloubka: 3 m

Finanční požadavky

Naši divadelní činnost bereme jako službu a také jako koníček. Proto i finanční požadavky z naší strany nejsou nikterak veliké. Jsme rádi, jsou-li nám zaplaceny náklady na pohonné hmoty (k výjezdu je třeba 2-3 aut). Určitě bychom se domluvili - už jsme vystupovali i za pečenou husu :-) .

Doplňující info

Před vystoupením je třeba postavit scénu. K tomu potřebujeme necelou hodinu před začátkem.

Zvuk máme námi namluvený na CD disku. Vozíme s sebou i dostatečnou aparaturu pro kvalitní přehrání.

Pro vystoupení volíme převážně víkendy. Ve všední den hrajeme jen výjimečně, spíše vůbec. Každý z nás má v týdnu povinnosti, které nám zabraňují se sejít (zaměstnání, školy, apod.).

Termín vystoupení je potřeba domluvit s jistým časovým předstihem (doporučujeme alespoň tři měsíce). Přeci jen, volných víkendů máme čím dál méně.

Ke každé hře máme připravené plakáty a pozvánky v elektronické podobě, které jsme ochotni poskytnout (lze je stáhnout z těchto stránek nebo je zašleme ne e-mail) a pomoci tak s propagační činností.

Budeme rádi, když tuto naši činnost využijete. Vystupovali jsme už na poutích, festivalech, ve školách, v kulturních domech a ve sborech různých křesťanských denominací.