Marnotratný syn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakát - syn - barva.doc (241 kB)

Plakát - syn - černobílý.doc (268,5 kB)

Zvadlo - syn - barva.doc (511,5 kB)

Zvadlo - syn - černobílý.doc (513,5 kB)

 

Inspirací pro hru 'Marnotratný syn' nám byl Biblický příběh z Lukášova evangelia. Tato hra v sobě již nese poselství Boží milosti k nám lidem. Je určená pro trochu starší a náročnější diváky - vede k zamyšlení. Hráli jsme ji na nejrůznějších festivalech a poutích, ale také v mnoha křesťanských sborech při nedělních shromážděních. Hra je také vhodná jako program pro různé evangelizační projekty.

V rámci shromáždění je vynikající, když se představení povede spojit s chválami a slovem navazujícím na hru. 

Délka představení nepřesáhne 40 minut

Premiéra Biblického příběhu byla uvedena 18. června 2009 v KOSU v Konstantinových Lázních

fotogalerie-Marnotratný syn